Home خانه

تقویت نیروی معنوی در صحبت

تقویت نیروی معنوی در صحبت

Taqwiyat Neroi Eman 200پیامبر بزرگوار اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یکهزارو چهار صد سال قبل در یک جملـﮥ پُر مفهومی فرموده است.
« اولادخویش را به نام های خوبی مسمی نماید » این نصحیت  برای ما مسلمانان درس اموزنده ای را می اموزاند که : انسان همیشه کوشش  بعمل ارد  در انتخاب نام برای فرزاند خویش دقت لازم بخرچ دهد ، وبرای شان چنان نام را  انتخاب کند که اولآ نام با مسمی باشد ، واز جانب دیگراین نام گزاری بتواند در شخصیت  بعدی او، آثر گزار باشد .

 

برای دریافت کتاب تقویت نیروی معنوی در صحبت بشکل pdf اینجاه کلیک کنید!