Home خانه

چهل نماز در مدینه منوره

بسم الله الرحمن الرحیم 
چهل نماز در مدینه منوره

Chel Namaz Dar Madina 200درنزد بسیاری ازمسلمانان چنین شایع است: هرکسی که برای مراسم حج عازم عربستان سعودی میگردد ، واجب است تا به مدینه  منوره برود ، ودر آنجا باید بصورت حتمی در مسجد  نبوی هشت روز را سپری وچهل نماز بخواند، وحتی بسیاری از مسلمانان زیارت از مدینه وبخصوص زیارت قبر پیامبراسلام  محمد صلی الله علیه وسلم  را جز مراسم حج  بشمار میاورند.
در حالیکه در شرع اسلامی چنین حکمی  وجود  ندارد ، که حاجی ها  بصورت حتمی چهل نماز را درمدینه منوره بجاءاورند ، بلکه اصلآ ضم  کردن سفر حج  وعمره  به زیارت مدینه  منوره اختیاری است وبه خود شخصی حاجی بر میگردد.

برای دریافت کتاب چهل نماز در مدینه منوره بشکل pdf اینجاه کلیک کنید!