Home خانه

سورۀ التغابن

بسم الله الرحمن الرحیم
سورۀ التغابن

Tarjuma wa Tafsir SURAI Altaghaben 200سورۀ تغابن در مدینۀ منوره نازل شده ودارای هیجده آیه ودو رکوع می باشد.

وجه‌ تسمیه:
قبل از همه باید گفت که «تغابن» از تفاعل است به معنى مغبون كردن يكديگر، و به  زیان انداختن همدیگرآمده است.
این‌ سوره‌ به‌ سبب‌ اینکه درآيۀ نهم  آن روز قيامت، به روز «تغابن» نامیده‌ شد. این نام را بخود گرفته است. روز قیامت‌ را از آن‌ جهت «تغابن‌» نامیدند که‌ زیان‌ و خسارت‌ کافران‌ در آن ‌نمایان‌ می‌شود.
همچنان تغابن به معناى ديگرى مغبون كردن و سود را به نفع خود جذب كردن است. در قيامت، هر كس به فكر آن است كه خود را نجات دهد و ديگرى را مقصر بداند.
این‌ سوره آخرین‌ سورۀ ‌ از «مسبحات‌» یعنی‌ سوره ‌هایی‌ است‌ که‌ با تسبیح‌ آغاز می‌ شوند.

برای دریافت کتاب سورۀ التغابن بشکل pdf اینجاه کلیک کنید!