Home خانه

حبس شیطان «مارد» در رمضان

حبس شیطان «مارد» در رمضان
باز شدن دروازه جنت ومسدود شدن دروازه جهنم 

Hapse Shaitan 200در حدیثی که از امام بخاری روایت شده آمده است : « إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار صفدت الشیاطین» «زمانیکه ماه مبارک رمضان  فرا رسد دروازه های جنت باز  شده و دروازه های دوزخ بسته می شود و شیاطین به بند کشیده می شوند».
شیخ ابن عثیمین رحمه الله عالم معروف جهان اسلام در توضیح وتفسیر  این حدیث می فرماید :
معنی این حدیث چنین است که دروازه های جنت در ماه مبارک رمضان باز میشود ، تا برای انجام دهندگان اعمال (جنتی) محرک و نیرویی باشد، تا دخول آنها را (به جنت) مهیا و آسان نماید، و دروازهای  جهنم بسته می شوند، تا اهل ایمان از معاصی و گناهان خودداری و امتناع کنند، تا مبادا به این ابواب (شر و جهنم) پناه ببرند، و معنی آن این نیست که هرکس در ماه رمضان فوت کند بدون حساب واردجنت می شود، تنها کسانی بدون حساب واردجنت  می شوند که پیامبر صلی الله علیه وسلم در فرموده اش آنها را چنین وصف کرده:

برای دریافت کتاب حبس شیطان (مارد) در رمضان pdf اینحا کلیک کنید!