Home خانه

در ماه مبارک رمضان در فلسطین طلاق ممنوع شد

در ماه مبارک رمضان در فلسطین طلاق ممنوع شد!

امین الدین « سعیدی -  سعید افغانی »

Falastin 200رئیس محکمه شریعت فلسطین درخواست طلاق راتا پایان ماه مبارک رمضان ممنوع اعلام داشت سخنگوی محکمه شریعت فلسطین، گفته است : محمود الحبش، رئیس محکمه از پذیرش درخواست طلاق زوجین را تا پایان ماه مبارک رمضان ممنوع کرده است.

همچنان دراین بیانیه آمده است : «ممکن است برخی از زوجین در حالت روزه داری به سرعت و به اشتباه در این باره تصمیم بگیرند. به دلیل اینکه گرسنگی و خودداری از کشیدن سیگار می تواند باعث بروز مشکلاتی شود، لذا احتمال دارد که افراد عجولانه و سریع تصمیمیاتی را اتخاذ کنند. بنآ تا پایان ماه مبارک رمضان درخواست طلاق پذیرفته نخواهد شد.

 این تصمیم به علتی از سوی محکمه شرعیت آتخاذ میشود که درسالهای قبلی ارقام طلاق بی نهایت  بالا بود ، ولی ناگفته نه ماند که  تنها در شرایط اضطراری درخواست‌های استثنایی به هدایت سازمان رهبری خانواده ممکن است پذیرفته شود».

این حکم صرف در سرزمین کرانه غربی فلسطین اعمال خواهد شد .بر اساس ارقام ارائه شده از جانب دولت فلسطین صرف درکرانه غربی ونوار غزه فلسطین در سال 2015 بیش 50 هزار مورد ازدواج و8 هزار طلاق ثبت شده است .